Sintel Commerce, d.o.o.

Sintel d.o.o., Oprema za avtomatizacijo

Kersnikova ulica 17A
3000 Celje - SI


Untitled Document
Pokličite
Avtomatizacija Električna distribucija Instalacijski material Stikalne omare Storitve
 

 

Reference


 

 
zadnja osvežitev seznama nov.2009

INDUSTRIJA:
 

PREHRAMBENA INDUSTRIJA:
 

 Objekti:

 • Vital Mestinje,
 • Mlekarna Murska Sobota,
 • Mlekarna Kranj,
 • Mlekarska šola Kranj - objekt Strahinj,
 • Vino Brežice,
 • Dana Mirna,
 • Teleoptik Sarajevo,
 • Inospekta Skopje,
 • Mlekarna celeia Arja vas-Celje,
 • Ljubljanske mlekarne
 • Hladilni tunel za Bacchus Distillery Melbourne Avstralija,
 • Hladilni tunel Lura piča Zagreb,
 • Pasterizator Istra vino Rijeka,
 • Hladilni tunel Hecegovina vino Mostar

Kompletna izvedba elektroinstalacij z avtomatiko za polnilne linije v prehrambeni industriji.

 

HLADILNI SISTEMI:

 • Kompletna izvedba elektroinstalacij z avtomatiko za hladilne sisteme CARRIER (34 enot) za izvoz ( GB, D, CH, BG, TR, I,…)
   

ISKRA FERITI:

 • Dobava opreme za NN stikališče s kratkostičnim tokom 150 kA ( 100 - 2500 A ) s spuščanjem v pogon.
 • Dobava suhih transformatorjev ( 3 x 1600 kVA, 10/0.4 kV ).

ISKRA STEGNE:

 • Dobava in montaža 10 kV stikališča ( 14 celic ) s spuščanjem v pogon.
   

STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA:

Objekti:

 • Projekt čiščenja hlapov na liniji kislinskega poliranja stekla,
 • Avtomatizacija strojev za kislinsko poliranje stekla
   

TOVARNA NOGAVIC POLZELA:

Objekti:

 • Avtomatizacija stroja za barvanje izdelkov,
 • Regulacija vakuumske postaje,
 • Regulacija prezračevanja.
   

TALUM:

Objekt:

 • Dobava in spuščanje v pogon frekvenčnih pretvornikov in mehklih zagonov do 110kW.
   

COCA COLA AMATIL ŽALEC:

Objekti:

 • Avtomatizacija transportnih trakov,
 • Dobava in montaža merilne opreme za temparaturo in tlak,
 • Avtomatizacija naprave za čiščenje odpadnih vod,
 • Dobava in montaža frekvenčnih pretvornikov 0.3 kw do 5.5 kw s spuščanjem v pogon,
 • Vzdrževanje strojev.
   

REVOZ NOVO MESTO:

 • Dobava opreme TELEMECANIQUE za črpališče hladilne vode za točkovne varilne aparate.
 • Dobava odklopnikov 2000 A, izvlačljive izvedbe 0.4 kV in zagon.
 • Dobava in zagon frekvenčnih pretvornikov ATV66C23N4 (200KW) ter ATV68C15N4 na prezračevanju lakirnice.
 • Avtomatizacija strežnih naprav na stiskalnicah (PLC, frekvenčni pretvorniki).
   

CINKARNA CELJE:

Objekt:

 • Mehki zagon za črpalke in ventilatorje v proizvodnji TiO2 ( 6 pogonov po 220 kW ).
 • Dobava in spuščanje v pogon frekvenčnih pretvornikov do 75KW.
   

STRUGARSTVO ARZENŠEK PODPLAT:

 Objekti:

 • Oprema in avtomatizacija strojev za krivljenje in rezanje pločevine (stalen odjem).
   

MPP LIVARNA MARIBOR:

 

Objekti:

 • Regulacija in nadzor temperature v elektro pečeh za tehnično obdelavo ulitkov.

PETROL ENERGETIKA RAVNE NA KOROŠKEM:

 • Dobava energetske opreme za trafo postaje.
 • TP Akers 20/0,4kV,
 • TP Noži 20/0,4kV,
 • TP sistemske tehnike 20/0,4kV,
 • Dobava NN odklopnikov 2000A izvlečljive izvedbe.

PETROL ENERGETIKA ŠTORE:

 

 

 • Dobava energetske opreme:
 • TP II Štore 1,
 • TPS III a,
 • mehki zagon 400 kW,
 • NN odklopniki,
 • dobava in vgradnja odklopnikov SF6 35 kV,
 • sistem napajanja za črpališče Škanje jame,
 • zamenjava odklopnikov za SN,

 • dobava, montaža in zagon frekvenčnega pretvornika za črpališče 400kW.

CM CELJE KAMNOLOM V PIREŠICI:

 • Dobava in zamenjava NN plošče 2500 A in 1250 A.

LJUBLJANSKE MLEKARNE:

 

 

 • Avtomatizacija črpališča hladne vode,
 • Zamenjava stikalnega bloka 200 A v stavbi,
 • Vgradnja frekvenčnih pogonov v tehnologiji (od 5,5 do 132 kW),
 • Rekonstrukcija razsvetljave v proizvodnji,
 • Zamenjava stikalnega bloka 200 A v skladiščne stavbe,
 • Zamenjava stikalnega bloka 630 A v proizvodnji (obrat Kočevje),
 • obnova, avtomatizacija polnilnega stroja za namaze Ammann Ampack.

PETEK d.o.o. ROGATEC:

Objekti:

 • Procesna oprema,
 • Transport,
 • Pasterizacije,
 • Siruparne,
 • Cip naprave
 • Hladilni tuneli,
 • Grelni tuneli,...

 


ZGRADBE:

 

POČITNIŠKI DOM LJUBLJANSKE BANKE STRUNJAN:
 

 • Dobava, montaža in zagon 20 kV stikališča.
   

TRGOVSKO POSLOVNI CENTER MERCATOR KOPER:
 

 • Dobava, montaža in zagon 20 kV stikališča ( 6 celic ).
   

TRGOVSKO POSLOVNI OBJEKT “ SLAVČEK “ KOPER:
 

 • Dobava, montaža in zagon bloka RM6 20 kV.

KLINIČNI CENTER LJUBLJANA:

Objekti:

 • Frekvenčni pretvorniki moči od 5.5 do 15 kw za klima naprave ter mehki zagoni od 15 do132 kw s spuščanjem v pogon,
 • Avtomatizacija dvigal ( frekv. Pretvornik 11 kw ),
 • Avtomatizacija vakuumske postaje ( 4 do 15 kw )
 • Dobava odklopnikov 0.4 kv ( 100 do 630a )
 • Dobava suhega transformatorja 1000 kva, 10/0.4 kv.
   

EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA:

Objekt:

 • Frekvenčni pretvorniki moči od 4 do 11 kw za klima naprave s spuščanjem v pogon.
   

BTC NOVO MESTO:

Objekt:

 • Frekvenčni pretvorniki moči od 7.5 do 15 kw za klimate s spuščanjem v pogon.
   

DELO ROTO LJUBLJANA:

 • Dobava, montaža in zagon 10 kV stikališča ( 6 celic ).
 • Dobava suhih transformatorjev 2 x 1000 k VA.
   

ŠPORTNA DVORANA BONIFIKA KOPER:

Objekti:

 • Krmiljenje razsvetljave, regulacija klima naprav ter centralni nadzor objekta.
   

BOLNICA VALDOLTRA:

Objekti:

 •  Krmiljenje kotlovnice.
   

PRETORSKA PALAČA KOPER:

Objekti:

 • Regulacija klimatizacije objekta ter CNS objekta.
   

MOBITEL LJUBLJANA:

 • Dobava, montaža in zagon 10 kV stikališča ( 6 celic ).
 • Dobava nizkonapetostne stikalne opreme.

TRIMO TREBNJE:

 • Dobava, montaža in zagon 20kV stikališča (9 celic).

POLICIJSKA POSTAJA LUCIJA:

 • Regulacija klimatov, požarnih loput, ventilatorjev,… ter centralni nadzorni sistem objekta.

INTEREUROPA (centralno skladišče Logatec):

 • Krmiljenje razsvetljave, regulacija klimatov ter centralni nadzorni sistem celotnega objekta.

TUŠ TELEKOM:

 • Dograditev glavne TP ter izgradnja centralnega nadzornega sistema s krmiljenjem klimatov, požarnih sistemov, UPS-ov ter kontrola TP (stikala, merilci moči).

TP SPAR LJUBLJANA:

 • Dobava SN opreme.

TP HOFER ŽELODNIK:

 • Dobava SN opreme.

TP IJS LJUBLJANA:

 • Dobava SN in NN opreme.

ZDRAVILIŠČE LAŠKO:

 • Dobava SN opreme.

TP MLINICA SALONIT ANHOVO:

 • Dobava SN bloka in SN kompenzacije.

 


INFRASTRUKTURA:
 

KOMUNALNO PODJETJE Ptuj - VODOVOD:

 • Povezava 11 objektov z optiko v Skorbi v dolžini 3,5 km ter dograditev krmiljenja za te objekte.

Dobava opreme z izvedbo.
Objekti:

 • Prečrpalnica Kicar,
 • Vodohran in prečrpalnica Nova vas,
 • Vodohran in prečrpalnica Rabelčja vas,
 • Prečrpalnica Cirkulane,
 • Prečrpalnica Gabrnik,
 • Prečrpalnica Juršinci,
 • Vodohran in prečrpalnica Nadol,
 • Vodohran in prečrpalnica Borl,
 • Vodohran in prečrpalnica Korenjak,
 • Prečrpalnica Trdobojci,
 • Vodohran in prečrpalnica Trdobojci,
 • Sistem vodnjakov Skorba ( 7 objektov ),
 • Sistem globokih vodnjakov Skorba (4 objekti ),
 • Globinski vodnjak Nova vas,
 • Prečrpalnica Grajena,
 • Vodohran in prečrpalnica Placarski vrh,
 • Vodohran in prečrpalnica Krčevina,
 • Vodohran in prečrpalnica Mali Okič,
 • Vodohran in prečrpalnica Pohorje,
 • Prečrpalnica Kicar,
 • Vodohran in regulacijski jašek Majšperk,
 • Prečrpalnica Dolane,
 • Vodovodni sistem Gorca – Strajna – Kočice (5 objektov),
 • Vodovodni sistem Sedlašek (3 objekti),
 • Vodovodni sistem Zavrč (3 objekti),
 • Vodovodni sistem Majšperk (7 objektov),
 • Vodovodni sistem Cerkvenjak (3 objekti),
 • Prečrpališče Podlehnik,
 • Vodobran in prečrpališče Gruškovje,
 • Prečrpalnica Sveča,
 • Prečrpalnica in vodobran Podlože.
 • Vodohram Središče ob Dravi

Na omenjenih objektih gre za hidroforske ali odprte sisteme. Hidroforski sistemi so večinoma opremljeni s frekvenčnimi pretvorniki deloma tudi v kombinaciji z mehkimi zagoni. Moči pogonov so od 3 do 75 kW na frekvenčnih in mehkih zagonih.

 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER:

Objekti:

 • Vodovod Ankaran,
 • Vodovod Semedela,
 • Vodovod Izola ( bolnica ),
 • Vodarna Rižana - vzdrževanje,
 • Črpališče Pivol,
 • Črpališče Bošamarin,
 • Vodohran Kaldanija,
 • Črpališče Čežarji,
 • Črpališče Porton,
 • Vodohran Podgorje,
 • Črpališče Podgorje.

Dobava opreme in spuščanje v pogon, moči pogonov ( 15 do 132 kW ).

 

KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC:

Objekti:

 • Čistilna naprava Kasaze,
 • Vodovod Liboje.

Dobava opreme in spuščanje v pogon, moči pogonov ( 7.5 do 55 kW ).

 

KOVOD POSTOJNA:

Objekti:

 • Vodovod Gorenje - Bukovje,
 • Vodovod Juršče - Palčje.

Dobava opreme in spuščanje v pogon, moči pogonov ( 3 do 15 kW ).

 

HIDROVOD KOČEVJE:

Objekti:

 • Vodovod Knežja Lipa.
   

TOPLOTNA OSKRBA CELJE:

Objekti:

 • Podpostaja Hudinja,
 • Podpostaja Ljubljanska c.

Dobava opreme in spuščanje v pogon, moči pogonov ( 5.5 do 45 kW samo frekv.pretvorniki ).

 

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA:

 • Dobava mehkih zagonov 250 kW in 400kW.

 

TERRAIMPEX:

 • Dobava, montaža opreme in avtomatizacija s centralnim nadzornim sistemom separacije GP Krk
 • Dobava, montaža opreme in avtomatizacija s centralnim nadzornim sistemom filtra Apnenec Zidani Most
 • Dobava, montaža opreme in avtomatizacija s centralnim nadzornim sistemom separacije Sandarevo Rovinj

 


ENERGETIKA:


ELEKTRO LJUBLJANA - PE NOVO MESTO: TP20/0.4 kV POD TRŠKO GORO:
 

 • Dobava in montaža 20 kV stikališča ( 3 celice ) z montažo in spuščanjem v pogon.

ISTRABENZ KOPER - TERMINAL SURMIN:

 • Avtomatizacija črpališča gasilne vode.

PROGRAM RACIONALNE RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Objekti:

 • Brest Cerknica,
 • Gorenjka Lesce,
 • Mpp Livarna Maribor, 
 • Javor Pivka, 
 • Javor Stolarna Bač, 
 • Kopitarna Sevnica, 
 • Lip Poljčane, 
 • Goriške Opekarne Renče, 
 • Tovarna Sladkorja Ormož, 
 • Imperial Krško, 
 • Feniks Žalec.

NADZOR PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE:
 

 • Ljubljanske mlekarne
 • Rotoprint
 • SAPS Schefenacker (ODelo)
 • Steklarna Rogaška

 

 


Vpišite se

in prejemajte obvestila o novostih in akcijah

     
 

 

Untitled Document
Uporabne povezave
Ostale novosti
UPS naprave APC
Predstavljamo vam novost v našem prodajnem programu - UPS-i blagovne znamke APC.
Vrstne sponke Linergy TR
Predstavljamo vam novost v našem prodajnem programu - vrstne sponke Linergy TR proizvajalca Schneider Electric..
Zasloni občutljivi na dotik
Prodajni program zaslonov občutljivih na dotik smo razširili z zelo kakostnimi zasloni tipa STO in STU

 

Novice
6.8.2015 - Distribucija UPS naprav - APC
Prodaja  UPS naprav proizvajalca Schneider Electric -  APC.
28.2.2012 - Izdelava napisnih ploščic
Na podlagi vaših želja vam izdelamo napisne ploščice različnih dimenzij in barv.

Pomoč
Copyright © Sintel d.o.o., Oprema za avtomatizacijo. All Rights Reserved